1/12

Proyecto/Proiektua: Rehabilitación/ Birgaikuntza

Localidad/Kokapena: Sopuerta

Programa/Programa: Vivienda/ Etxebizitza

Año/Urtea: 2018

Superficie/Azalera: 220m2

Estado/Egoera: Proyecto de Ejeucución/ Exekuzio Proiektua

Equipo/Taldea: EQUI

El encargo surge de la necesidad de rehabilitar una preexistencia unifamiliar. El objeto del proyecto reside en la voluntad del cliente de dividir la vivienda en dos residencias y añadir un pequeño porche en la zona sur, así como restaurar el inmueble sin interferir en exceso en la estética original de la vivienda. 

De cara al exterior, la propuesta identifica los inconvenientes actuales señalando como puntos críticos a modificar las protecciones de seguridad en escaleras y miradores. De igual modo, se reflexiona sobre el posible impacto que tendría el futuro porche lateral. La respuesta se halla en la incorporación de una celosía de lamas verticales de madera que envuelven todos los puntos de conflicto. 

El resultado es una intervención mínima que permite a la preexistencia mantener la esencia original que la propiedad añoraba. 

 

---

Enkargua familia bakarreko etxebizitza baten birgaikuntzan datza. Bezeroaren beharrak asetuz, proiektuaren helburua pisu bakoitzean etxebizitza bana sortzea eta, gaur egungo izaera mantenduz, itxituraren berrikuntzan datza. Bestalde, hegoaldera begira, portxe berri baten eraikuntza ere aurreikusi beharra dago. 

Kanpo interbentsioari dagokionez, proposamenak, gaur egungo egoeran aurkitu daitezkeen elementu kaltetu bezala segurtasun babesak azpimarratzen dira. Bestetik, portxe berriak sortuko lukeen inpaktu bisualaren inguruan ere hausnarketa egiten da. Keska hauei erantzun borobil bat aurkitu nahaian, lama bertikalez osaturiko zelosia baten txertatzean oinarritzen den elementua proiektatzen da.

Emaitza gisa, gehigarri merke eta sinple baten bidez, aurre-existentziaren izaera mantenduko lukeen proiektua burutzen da, egindako interbentzio guztiak erantzun bakarrarekin burutuz.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved