1/9

Proyecto/Proiektua: Sopuerta vivienda/ Etxebizitza Sopuertan

Localidad/Kokapena: Sopuerta

Programa/Programa: Vivienda/ Etxebizitza

Año/Urtea: 2017

Superficie/Azalera: 350m2

Estado/Egoera: Proyecto de Ejeucución/ Exekuzio Proiektua

Equipo/Taldea: EQUI

Vista 3D/ 3D Ikuspegia

El encargo surge de la necesidad de adaptar un edificio centenario de corte tradicional situado en la localidad de Sopuerta. 

La propuesta procura usar el ritmo de la estructura de madera para ubicar el programa de manera ordenada. Una vez planteadas las estancias, se seleccionan los espacios de día que pudieran estar conectados espacialmente para eliminar los obstáculos arquitectónicos que pudiera haber entre ellos. 

El resultado es un planteamiento pragmático y funcional que potencia la relación entre los usos más afines. 

 

---

Enkargua, Sopuertako udalerrian kokatzen den mende beteko eraikuntza tradizional baten eraberritzean datza, etxebizitza gisa erabili dadin. 

Proposamenak, zurezko egituraren tarteak erabiltzen ditu programaren ezartze garbi baten bila. Eraikuntzaren barneko espazioak banatu eta gero, eguneko erabilerari eskainitako gela ororen konexioa bilatu izan da, euren arteko ostopo arkitektonikoak ezabatuz. 

Emaitza, distribuzio pragmatiko eta funtzional bat da, izaera bereko eremuen arteko harremana bilatzen duena alegia.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved