1/11

Proyecto/Proiektua: Rehabilitación/ Birgaikuntza

Localidad/Kokapena: Bilbao

Programa/Programa: Vivienda/ Etxebizitza

Año/Urtea: 2018

Superficie/Azalera: 60m2

Estado/Egoera: Proyecto/ Proiektua

Equipo/Taldea: EQUI

El objeto del encargo trata la rehabilitación de un inmueble de dimensiones reducidas en la localidad de Bilbao. El proyecto afronta la problemática del espacio disponible frente al programa que se debe introducir en él.

 

Lejos de entender este condicionante como un problema, la propuesta se adapta formalmente a las necesidades escapando de la ortogonalidad y dotando a la vivienda de una esencia que deriva de la funcionalidad más estricta. 

 

---

Enkarguaren helburua, Bilbao hirian kokatzen den etxebizitza txiki baten birgaikuntzan datza. Proiektua, bere baitan gorde behar duen programa eta barne espazioak eskaintzen duen azaleraren arteko erlazioan jartzen du arreta nagusia. 

Programaren ezartzea arazo gisa hartu beharrean, proposamena, ortogonalitatetik alde eginez, adaptazio geometriko berezi batean oinarritzen da, funtzionalitateari soilik jaramon eginez eta etxebizitzari izaera berezi bat eskaniz.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved