1/5

Proyecto/Proiektua: Miramón

Localidad/Kokapena: San Sebastián / Donostia

Programa/Programa: Bifamiliar / Etxebizitza bifamiliarra

Año/Urtea: 2019

Superficie/Azalera: 500m2

Estado/Egoera: Proyecto / Proiektua

Equipo/Taldea: EQUI

El encargo surge de la necesidad de rehabilitar un inmueble destinado a vivienda en el barrio de Deusto, Bilbao. 

La superficie construida y los requisitos actuales del propietario hacen del proyecto una búsqueda constante de flexibilidad programática. De esta forma, la propuesta distribuye los espacios mediante tres paneles móviles que, dependiendo de su configuración, crean usos de carácter diferenciado.

El resultado es un proyecto que, a pesar de su tamaño, pretende adaptarse a la mayoría de las situaciones que puedan plantearse, desde una vivienda diáfana para una sola persona, hasta un hogar que ofrece espacios de intimidad diversos.

 

---

Enkargua, Deustoko auzoan (Bilbon) kokatzen den etxebizitza baten berrikuntzan datza.

Azalera eraikia eta jabearen gaur eguneko beharrek, malgutasun programatiko baten bilaketa jarraituan bilakatzen du proiektua. Gauzak horrela, proposamenak espazioak banatzen ditu hiruna panel mugikorren bidez, bere konfigurazioen arabera, izaera ezberdineko erabilera gelak sorraraziz. 

Emaitza gisa, nahiz eta etxebizitzaren tamaina murritza izan, planteatu daitezkeen egoera gehienei modu erosoan moldatzen den proiektu batetaz ari gara, pertsona bakarrarentzako eremu diafano bat edo intimitate nahikoa eskaintzen duen hiruna pertsonentzako etxebizitza bahimenduz.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved