1/6

Proyecto/Proiektua: Reforma / Eraberritzea

Localidad/Kokapena: C/Mayor, Getxo.

Programa/Programa: Vivienda / Etxebizitza

Año/Urtea: 2017

Superficie/Azalera: 115m2

Estado/Egoera: Obra/Obran

Equipo/Taldea: EQUI

Situado en una de las calles más representativas de Getxo, este inmueble cuenta con 115m2 construidos que actualmente están destinados al uso docente. La intervención tiene como objetivo convertir el espacio útil en dos viviendas de 1 y 2 dormitorios, ambas equipadas con cocina y baño. 

La complejidad geométrica obliga girar en planta el tabique divisor que diferencia las dos propiedades, dando como resultado una diagonal que se encuentra presente en las dos viviendas. Es este movimiento el que otorga identidad a la propuesta, dejando la huella formal de una necesidad absolutamente pragmática.

 

---

Getxo-ko kale nagusian kokatuta, 115m2-ko jabetza hau irakaskuntza erabilera hartzen du gaur egun. Proiektuaren helburua bina etxebizitzen sorreran datza, bata logela bakarrarekin eta bestea, ordea, bina logelekin (biak bainu eta sukaldearekin).

Aurreexistentziaren konplexutasun formalak bi ondasunak alderik alde banatzen dituen tabikearen biratzea dakar. Ondorio gisa, diagonal baten presentzia sortzen da, proposamenari izaera eskainiz, hots, behar pragmatiko baten erantzunaren oroitzapena lagaz.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved