1/13

Proyecto/Proiektua: Miramón

Localidad/Kokapena: San Sebastián / Donostia

Programa/Programa: Centro de alto rendimiento / Errendimendu altuko Zentroa

Año/Urtea: 2020

Superficie/Azalera: 4.500 m2

Estado/Egoera: 1º premio / 1. zaria

Equipo/Taldea: EQUI, BIEME

El edificio Fabrika, situado en el Parque Tecnológico de Miramón, está llamado a ser el mayor centro de rendimiento para las empresas del futuro. Un punto de referencia para la creación y el crecimiento del talento que, sin duda, tiene el País Vasco.

El edificio albergará espacios polivalentes y flexibles que podrán adaptarse a las necesidades que se presenten en el futuro, agrupando y dividiendo espacios a demanda.

El volumen principal se adapta a la topografía y los condicionantes urbanísticos con un perfil de dos plantas sobre rasante, mientras se configura una piel exterior que protege las fachadas a este/oeste con lamas verticales y se disponen voladizos hacia el sur. Estos vuelos se reproducen a lo largo de la fachada este, la cual permite una salida al exterior desde las plantas del edificio que miran hacia el Parque de Miramón.

 

---

Fabrika eraikina, Miramoneko Parke Teknologikoan kokatua, etorkizuneko enpresen formakuntza garatzeko sortu da. Erreferentzi puntu gisa, Euskal Herrian ditugun gaitasun handiko profesionalen garatzea du helburu.

Eraikinak espazio funtzioanitz eta malguetan oinarrituko da, edozein momentutan sortutako beharrei modu errazean erantzuteko asmoz, eremuak bateratu edo banatzeko gaitasuna izango du.

Programa bere baitan hartuko duen bolumena topografiari eta udal araudiari egokituta dago, zoru kotaz gaineko bi solairuko perfila izanik, bere inguruan babes azal bat proiektazen da, eki/mendebalden lama bertikalez osaturikoa eta hegoaldera begira hegadurak eratuz. Hegadurek sortutako mugimendu hauek ekialdeko itxiturara ere barreiatzen dira, Miramon Parkera begira dauden barne espazioei barne/ kanpo arteko eremu bat sortuz.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved