1/9

Proyecto/Proiektua: EASO 

Localidad/Kokapena: Donostia/ San Sebastián

Programa/Programa: Oficinas/ Bulegoak

Año/Urtea: 2017

Superficie/Azalera: 6.000m2

Estado/Egoera: 1º premio/ 1. saria

Equipo/Taldea: EQUI, BIEME, SOUTH (Consultores NZEB)

El ayuntamiento de Donostia/ San Sebastián convoca un concurso de ideas para la reconversión y reutilización del edificio EASO para uso administrativo público al servicio de la ciudadanía. 

La fachada del inmueble cuenta con una protección especial al tratarse de una construcción de interés arquitectónico con características racionalistas marcadas. Además, a lo largo del tiempo y debido al uso del edificio como sede de los bomberos de la ciudad, se halla construida una torre de prácticas en el interior.

Dadas las circunstancias, el proyecto inserta el programa requerido por el ayuntamiento para, posteriormente, introducir un patio de luz y ventilación natural que, gracias al tiro vertical de la torre de prácticas y el diseño permeable de la fachada hacia el interior, permite una reducción de la demanda energética considerable. 

 

---

Donostiako Udaletxeak EASO eraikinaren birgaitze eta berrerabiltze proiekturako ideia lehiaketarako deialdia burutzen du, hiritarren zerbitzura egongo diren udal zerbitzuentzako kokapen berri gisa.

Eraikuntzaren itxitura babestu beharreko elementutzat hartzen da, begirune arkitektoniko berezi eta ezaugarri arrazionalista esanguratsuez hornitutako elementua izanik. Gainera, bonberoen egoitza bezala gaur eguneko erabilera dela eta, praktika dorrearen barne eraikuntza ere aintzat hartzekoa da.

Gauzak horrela, udaletxeak eskaturiko programaren ezartzeaz gain, barne patio baten proposamena gauzatzen da. Dorrearen bertikaltasunarekin sorturiko korronte bertikalari esker eta patioari begira dagoen itxituraren diseinua dela eta, aireztapen eta iluminazioaren eskaeraren murrizketa esanguratsua bermatzen da.

 

EQUI studio. s.coop.pequeña. © all rights reserved